5 โรคพิการแต่กำเนิด ป้องกันได้ด้วย โฟลิก

Last updated: 2017-07-21  |  4910 จำนวนผู้เข้าชม  | 

5 โรคพิการแต่กำเนิด ป้องกันได้ด้วย โฟลิก

เป็นเรื่องน่าตกใจ เมื่อได้รับทราบข้อมูลว่า จำนวนเด็กที่มีความพิการแต่กำเนิดมีมากถึงปีละ 30,000 ราย จากจำนวนเด็กแรกเกิดปีละ 800,000 ราย  และมีค่าใช้จ่ายทางสุขภาพจากการรักษา 5 โรคพิการแต่กำเนิด ถึงปีละ 1,000 ล้านบาท

โรคพิการแต่กำเนิด คือความผิดปกติของส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของร่างกาย ซึ่งเป็นผลมาจากการเจริญผิดปกติของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า รวมถึงการวิจัยที่กว้างขวางทางการแพทย์ในปัจจุบัน พบว่า คุณแม่ที่กินอาหารที่มีโฟเลต หรือวิตามินโฟลิก ก่อนตั้งครรภ์ 3 เดือนไปจนถึงตั้งครรภ์ 3 เดือนนั้น สามารถป้องกัน 5 โรคพิการแต่กำเนิดของทารกได้ ประกอบด้วย  1) โรคหลอดประสาทไม่ปิด 2) ปากแหว่งเพดานโหว่ 3) โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด 4) แขนขาพิการ 5) กลุ่มอาการดาวน์ ซึ่งการกินวิตามินโฟลิกป้องกันโรคดังกล่าวได้ถึง 30-50% เลยทีเดียว

ทำความรู้จัก 5 โรคพิการแต่กำเนิด            

1.โรคหลอดประสาทไม่ปิด คือภาวะสมองสร้างไม่สมบูรณ์ ร้อยละ 90 ของทารกมีชีวิตเกิน 1 ปี เพราะได้รับการผ่าตัดแก้ไข และร้อยละ 75 มีชีวิตจนเป็นผู้ใหญ่แต่จะพิการขาทั้งสองข้าง ระบบทางเดินปัสสาวะและอุจจาระทำงานบกพร่อง และยังมีความพิการทางสมองอีกด้วย

2.โรคปากแหว่งเพดานโหว่ เป็นความพิการของส่วนศีรษะและใบหน้า สาเหตุของโรคนี้เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม และภาวะขาดสารของแม่ในขณะที่ตั้งครรภ์ ฯลฯ ทารกจะมีปัญหาการดูดกลืนอาหาร เจริญเติบโตช้า ระบบทางเดินหายใจ และปัญหาด้านการสื่อสาร ทั้งการพูดและภาษา นอกจากนี้ยังกระทบกับจิตใจด้วย เนื่องจากเด็กจะมีปมด้อยในการเข้าสังคมเพราะหน้าตาและการพูดไม่ปกติแม้ว่าจะได้รับการผ่าตัดศัลยกรรมแล้วก็ตาม

3.โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เป็นภาวะที่มีความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือดที่เกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์ โดยเฉพาะใน 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นนี้ทำให้มีเลือดดำปนอยู่ในเลือดแดงที่ไปเลี้ยงร่างกาย โรคนี้มีความแตกต่างกันไปตามด้านพยาธิสภาพ และอาการแสดง การรักษาและการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงแตกต่างกัน โดยทั่วไปแพทย์จะประเมินการรักษาเป็นรายๆ ไป

4.แขนขาพิการ เกิดจากความผิดปกติระหว่างตั้งครรภ์ใน 3 เดือนแรก แม่ไม่ได้วิตามินโฟลิก หรือกินอาหารที่มีโฟเลต  จึงเกิดความผิดพลาดขึ้นตอนที่มีการปฏิสนธิ ซึ่งทารกจะแสดงอาการตั้งแต่ทารกยังอยู่ในครรภ์ แขนขาทารกอาจได้รับการพัฒนาปกติ  แต่มือและเท้าขาดหายไป หรือกระดูกเชิงกรานขาดไป เป็นต้น

5.กลุ่มอาการดาวน์ หรือ ดาวน์ซินโดรม ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม ในคนปกติจะมี 46 โครโมโซม แต่คนที่เป็นโรคดังกล่าวมี 47 โครโมโซม ถือเป็นความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ที่พบได้บ่อยที่สุดจากแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป ซึ่งมีความเสี่ยงค่อนข้างมาก เด็กจะมีลักษณะของตาที่เฉียงขึ้นบน, ดั้งจมูกแบน, ตาห่าง, มือเท้าสั้น, กล้ามเนื้อที่อ่อนแรง และมักจะมีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดร่วมด้วย และมีพัฒนาการทางสมองล่าช้า

ทั้งนี้ ศ.เกียรติคุณ พญ.พรสวรรค์ วสันต์ หัวหน้าโครงการระดับชาติพัฒนาต้นแบบจังหวัดและอำเภอเพื่อป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย สสส. และนายกสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด (ประเทศไทย) บอกว่า แม้สาเหตุของความพิการแต่กำเนิด เกินครึ่งหนึ่งมีผลมาจากกรรมพันธุ์ จำนวนเด็กพิการแต่กำเนิดมีประมาณปีละ 30,000 คน แต่เราสามารถป้องกันได้ ด้วยการกินวิตามินโฟลิกก่อนตั้งครรภ์ 3 เดือน และกินหลังจากตั้งครรภ์ต่อเนื่องอีก 3 เดือน ควบคู่กับ ไอโอดีนและธาตุเหล็ก

นอกจากนี้ยังมีอาหารที่ประกอบด้วยสารโฟเลต คือ ไข่แดง ตับ ผักใบเขียวเข้ม คะน้า แครอท แคนตาลูป ฟักทอง ถั่ว ผักบุ้ง ตำลึง หรือการกินวิตามินโฟลิก ก็สามารถป้องกัน 5 โรคความพิการแต่กำเนิดได้ ซึ่งการกินวิตามินโฟลิกไม่มีผลเสียและไม่ตกค้างในร่างกาย เพราะเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำ ซึ่งแต่ละวันร่างกายจะขับออกทางปัสสาวะ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ความสำคัญกับวงจรของชีวิตนับตั้งแต่การเกิดไปจนถึงสูงวัย การสร้างชีวิตเล็กๆ นับว่ามีค่ามากต่อการสร้างคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบและมีคุณภาพ เมื่อเร็วๆ นี้จึง ร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าว “ชวนคนมีคู่ กินวิตามินโฟลิกก่อนท้อง ป้องกันเด็กพิการแต่กำเนิด” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการกินวิตามินโฟลิก สำหรับหญิงวัยเจริญพันธุ์

ด้วยการสนับสนุนให้หญิงวัยเจริญพันธุ์กินวิตามินโฟลิก โดยหญิงที่วางแผนจะมีลูก ต้องกินวิตามินโฟลิกตั้งแต่ก่อนตั้งท้อง 3 เดือนต่อเนื่อง ไปจนถึง 3 เดือนแรกของการตั้งท้อง เพื่อช่วยให้การสร้างหลอดประสาทของตัวอ่อนภายใน 28 วันแรกหลังปฎิสนธิอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกินวิตามินโฟลิกชนิดเม็ด 1 ครั้ง/วัน  และหญิงวัยเจริญพันธุ์ ควรกินวิตามินโฟลิกชนิดเม็ด 1 ครั้ง/สัปดาห์ และยังสนับสนุนให้คนทั่วไปที่ไม่ได้ตั้งครรภ์กินวิตามินโฟลิกเพื่อป้องกันโรคโลหิตจาง ป้องกันโรค NCDs และโรคอัลไซเมอร์อีกด้วย

 

วิตามินโฟลิกหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยาทั่วไป โดยราคาเม็ดละไม่ถึง 1 บาท หรือติดต่อขอรับได้ที่หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือพบแพทย์ในโรงพยาบาล

การป้องกันย่อมดีกว่าการรักษาแน่นอน หากสถาบันครอบครัวศึกษาหาข้อมูลและวางแผนครอบครัวและสุขภาพ จะได้เด็กที่เกิดมามีคุณภาพและพร้อมที่จะเติบโตเป็นอีกหนึ่งแรงช่วยพัฒนาประเทศต่อไป

 

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.thaihealth.or.th

 

 

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com