บทสวดมนต์คนท้อง ช่วยให้ลูกฉลาด คลอดลูกปลอดภัย

Last updated: 2017-09-28  |  31971 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บทสวดมนต์คนท้อง ช่วยให้ลูกฉลาด คลอดลูกปลอดภัย

บทสวดมนต์คนท้อง ช่วยให้ลูกฉลาด คลอดลูกปลอดภัย

สวัสดีค่ะ คุณแม่มือเก่า มือใหม่ ทุกท่าน วันนี้แอดมินอยากจะนำสิ่งที่เป็น อภิมหามงคล มามอบให้ทุกๆท่านได้ทำตามกันค่ะ สำหรับคุณแม่ที่เป็นชาวพุทธ บางท่านอาจจะสวดมนต์บ่อยๆ หรือ ทุกคืนก่อนนอน เหมือนแอดมิน ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากค่ะ เพราะนั่นทำให้จิตของเราตั้งมั่น และเกิดสมาธิ ใจสงบ ไม่มาก ก็น้อยนะคะ สำหรับคุณแม่ท่านไหนนานๆสวดมนต์ที ลองสละเวลาอันน้อยนิด มาสวดมนต์ก่อนนอนนะคะ เพราะนอกจากจะทำให้จิตใจคุณแม่เบิกบานแล้ว ยังช่วยให้คลอดลูกง่าย ปลอดภัยทั้งแม่และลูกด้วยนะคะ เพราะอะไรหรือค่ะ เพราะอานิสงส์การสวดมนต์นั่นมีมากเหลือเกิน อาทิเช่น ทำให้จิตใจสงบ เมื่อสุขภาพใจดีแล้ว สุขภาพกายก็ตามมา ทำให้เป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลาย ทำให้เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ทำให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้ ทำให้ลูกได้ส่วนบุญจากเราด้วย ทำให้ลูกเกิดมามีปัญญา เป็นเด็กฉลาด เป็นต้น และทั้งหมดทั้งมวลนี้ ทำให้คลอดลูกง่ายปลอดภัยด้วยนะค่ะสำหรับแม่ๆที่ไม่ค่อยสวดมนต์คงจะไม่รู้ว่า จะต้องเริ่มสวดมนต์บทไหน ก่อนดี แอดมินแนะนำ หนังสือสวดมนต์ของหลวงพ่อจรัญค่ะ เป็นบทสวดสั้น กระชับ แต่อนุภาพมหาศาลมากๆ ^__^ แต่หนังสือสวดมนต์ของหลวงพ่อจรัญ จะไม่มีบทสวดมนต์ที่ทำให้คลอดลูกง่าย คุณแม่ๆสามารถ นำบทสวดมนต์คลอดลูกง่ายที่ทางเว็บลงไว้ให้ไปปริ้น มาเก็บไว้ที่ห้องนอน เพื่อสวดก่อนนอนได้เลยนะคะ

บทสวดมนต์คนท้อง


บูชาพระรัตนตรัย
อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อภิปูชะยามิ
    อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อภิปูชะยามิ
    อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อภิปูชะยามิ
กราบพระรัตนตรัย
     อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)
    สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
    สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

นมัสการพระรัตนตรัย
    นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด 3 จบ)

ขอขมาพระรัตนตรัย
     วันทามิ พุทธัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต
    วันทามิ ธัมมัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต
    วันทามิ สังฆัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต

ไตรสรณคมน์
     พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
    ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
    สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
    ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
    ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
    ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
    ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
    ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
    ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

บทสวด ถวายพรพระ (พระพุทธเจ้า) 

บทพุทธคุณ
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ-สัมปันโน สุคะโต
โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ

บทธรรมคุณ
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ

บทสังฆคุณ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ


ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะ สาวุธันตัง
ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิ ธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุเม* ชะยะมังคะลานิ
มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะ สัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะ มักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุเม* ชะยะมังคะลานิ
นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุเม* ชะยะมังคะลานิ
อุกขิตตะ ขัคคะมะติหัตถะ สุทารุณันตัง
ธาวันติโยชะนะปะถัง คุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุเม* ชะยะมังคะลานิ
กัตตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุเม* ชะยะมังคะลานิ
สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุเม* ชะยะมังคะลานินันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิธิง
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุเม* ชะยะมังคะลานิ
ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
พรัหมัง** วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุเม* ชะยะมังคะลานิ
เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถาโย
วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวานะ เนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ 

 

 ถ้าสวดให้คนอื่นให้เปลี่ยนจากคำว่า เม เป็น เต
ชัยปริตร (มหากาฯ)
มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ 
สัพพะปาณินัง ปูเรตวา ปาระมี 
สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม* ชะยะมังคะลังฯ 
ชะยันโตโพธิยา มูเล สักยานัง 
นันทิวัฑฒะโน เอวัง อะหัง วิชะโยโหมิ*** 
ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล อะปะราชิตะ ปัลลังเก 
สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก 
สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติฯ 
สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง 
สุหุฏฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะ**** 
จาริสุ ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง 
ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง 
ปะณิธีเต ปะทักขิณา ปะทักขิณา นิ 
กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณฯ 
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา 
สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุเม*ฯ 
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุสัพพะเทวะตา 
สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุเม*ฯ 
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุสัพพะเทวะตา 
สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุเม*ฯ

 

ถ้าสวดให้คนอื่นให้เปลี่ยนจากคำว่า เม เป็น เต
** อ่านว่า พรัมมัง
*** ถ้าสวดให้คนอื่นให้เปลี่ยนจากคำว่า อะหัง วิชะโย โหมิ เป็น ตวัง วิชะโย โหหิ
**** อ่านว่า พรัมมะ

บทสวดมนต์ สวดอิติปิโสเท่าอายุ  

          อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ 

          (ให้สวดเกินอายุ 1 จบ เช่นอายุ 42 ให้สวด 43 จบ)

 
บทสวดมนต์สำหรับคนท้อง ให้คลอดง่าย และปลอดภัย
สวดทั้ง 2 บทนี้เลยนะคะ บทขัด อังคุลิมาละปะริตตัง + บทสวด อังคุลิมาละปะริตตัง

บทขัด อังคุลิมาละปะริตตัง

ปะริตตัง ยัมภะณันตัสสะ นิสินนัฏฐานะโธวะนัง 
อุทะกัมปิ วินาเสติ สัพพะเมวะ ปะริสสะยัง
โสตถินา คัพภะวุฏฐานัง ยัญจะ สาเธติ ตังขะเณ
เถรัสสังคุลิมาลัสสะ โลกะนาเถนะ ภาสิตัง
กัปปัฏฐายิ มะหาเตชัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

คำแปล
(น้ำล้างที่นั่งของพระองคุลิมาลผู้สวดพระปริตรใด สามารถขจัดอันตรายทั้งปวงให้หมดไปได้)
(พระปริตรใดที่พระมหาโลกนาถทรงภาษิตไว้แก่พระองคุลิมาลเถระ สามารถยังการคลอดบุตรให้เป็นไปได้โดยสวัสดีในทันที ขอเราทั้งหลายจงร่วมกันสวดพระปริตรซึ่งมีเดชใหญ่ คงอยู่ตลอดกัปนั้นเถิด)

บทสวด อังคุลิมาละปะริตตัง

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ
สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา ฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต
โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ
สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา ฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต
โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ
สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา ฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต
โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ

คำแปล
(ดูก่อนน้องหญิง นับแต่เราเกิดโดยอริยชาตินี้แล้ว เราไม่เคยคิดปลงชีวิตสัตว์เลย ด้วยสัจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอ ขอความสวัสดีจงมีแก่ครรภ์ของเธอ)

 
บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
อะหัง สุขิโต โหมิ               ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
นิททุกโข โหมิ                   ปราศจากความทุกข์ 
อะเวโร โหมิ                       ปราศจากเวร 
อัพยา ปัชโฌ โหมิ            ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง 
อะนีโฆ โหมิ                       ปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ 
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ   มีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด
 

บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
สัพเพ สัตตา           สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ          จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพะยาปัชฌา โหนตุ     จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ          จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ  จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดฯ


บทสวดแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

สุดท้ายนี้ แอดมิน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คุณแม่จะมีความสุขกับการสวดมนต์ คลอดลูกง่าย ปลอดภัยทุกท่าน ลูกเกิดมาเป็นเด็กแข็งแรง และ ฉลาด เป็นเด็กดีของคุณแม่ทุกๆท่านนะคะ ^___^


ขอบคุณข้อมูลจากเวปไซค์newmomy

ขอบคุณรูปภาพจากhttp://www.dhammathai.org/buddhism/buddha01.php

Powered by MakeWebEasy.com