ตารางน้ำหนักและขนาดของทารกในครรภ์

Last updated: 2018-02-11  |  37049 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ตารางน้ำหนักและขนาดของทารกในครรภ์

ตารางน้ำหนักและขนาดของทารกในครรภ์ ที่จะบอกว่าลูกในท้องแข็งแรงดีแค่ไหน

ตารางน้ำหนักและขนาดของทารกในครรภ์ ในแต่ละสัปดาห์ ที่จะบอกว่าลูกในท้องแข็งแรงดีแค่ไหน
ทารกในครรภ์แต่ละคนนั้น อาจจะมีขนาดและน้ำหนักที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการด้วยกัน วันนี้เรามี ตารางน้ำหนักและขนาดของทารกในครรภ์ โดยเฉลี่ย ตลอด 9 เดือนในท้องแม่ โดยเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่ 9 ของการตั้งครรภ์เป็นต้นไปนะครับ เพราะเป็นช่วงเวลาที่ผลการตั้งครรภ์ชัดเจนมากกว่าในช่วงแรกนั่นเอง

ตารางน้ำหนักและขนาดของทารกในครรภ์ ในแต่ละสัปดาห์ ที่จะบอกว่าลูกในท้องแข็งแรงดีแค่ไหน
ทารกในครรภ์แต่ละคนนั้น อาจจะมีขนาดและน้ำหนักที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการด้วยกัน วันนี้เรามี ตารางน้ำหนักและขนาดของทารกในครรภ์ โดยเฉลี่ย ตลอด 9 เดือนในท้องแม่ โดยเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่ 9 ของการตั้งครรภ์เป็นต้นไปนะครับ เพราะเป็นช่วงเวลาที่ผลการตั้งครรภ์ชัดเจนมากกว่าในช่วงแรกนั่นเอง

ตารางน้ำหนักและขนาดของทารกในครรภ์ อายุครรภ์ ความยาว
น้ำหนัก
สัปดาห์ที่ 1


สัปดาห์ที่ 2


สัปดาห์ที่ 3


สัปดาห์ที่ 4


สัปดาห์ที่ 5


สัปดาห์ที่ 6


สัปดาห์ที่ 7


สัปดาห์ที่ 8

 –
สัปดาห์ที่ 9
2.0 ซ.ม.
5 กรัม
สัปดาห์ที่ 10
2.5 ซ.ม.
7 กรัม
สัปดาห์ที่ 11
3.8 ซ.ม.
10 กรัม
สัปดาห์ที่ 12
5.0 ซ.ม.
15 กรัม
สัปดาห์ที่ 13
7.6 ซ.ม.
28 กรัม
สัปดาห์ที่ 14
8.8 ซ.ม.
42 กรัม
สัปดาห์ที่ 15
10.1 ซ.ม.
70 กรัม
สัปดาห์ที่ 16
11.4 ซ.ม.
100 กรัม
สัปดาห์ที่ 17
 12.7 ซ.ม.
140 กรัม
สัปดาห์ที่ 18
14.0 ซ.ม.
190 กรัม
สัปดาห์ที่ 19
15.2 ซ.ม.
240 กรัม
สัปดาห์ที่ 20
16.5 ซ.ม.
297 กรัม
สัปดาห์ที่ 21
26.6 ซ.ม.
340 กรัม
สัปดาห์ที่ 22
27.7 ซ.ม.
355 กรัม
สัปดาห์ที่ 23
27.9 ซ.ม.
370 กรัม
สัปดาห์ที่ 24
28.0 ซ.ม.
450 กรัม
สัปดาห์ที่ 25
34.2 ซ.ม.
680 กรัม
สัปดาห์ที่ 26
35.5 ซ.ม.
755 กรัม
สัปดาห์ที่ 27
36.5 ซ.ม.
900 กรัม
สัปดาห์ที่ 28
37.3 ซ.ม.
1,020 กรัม
สัปดาห์ที่ 29
38.1 ซ.ม.
1,133 กรัม
สัปดาห์ที่ 30
39.8 ซ.ม.
1,360 กรัม
สัปดาห์ที่ 31
41.0 ซ.ม.
1,511 กรัม
สัปดาห์ที่ 32
42.4 ซ.ม.
1,700 กรัม
สัปดาห์ที่ 33
43.1 ซ.ม.
1,814 กรัม
สัปดาห์ที่ 34
45.0 ซ.ม.
2,154 กรัม
สัปดาห์ที่ 35
45.7 ซ.ม.
2,381 กรัม
สัปดาห์ที่ 36
47.0 ซ.ม.
2,721 กรัม
สัปดาห์ที่ 37
48.2 ซ.ม.
2,872 กรัม
สัปดาห์ที่ 38
49.5 ซ.ม.
3,084 กรัม
สัปดาห์ที่ 39
50.8 ซ.ม.
3,175 กรัม
สัปดาห์ที่ 40
51.2 ซ.ม.
3,400 กรัม


น้ําหนักทารกในครรภ์ จะทราบได้อย่างไร
ทราบถึงค่าเฉลี่ย น้ำหนักและขนาดของทารกในครรภ์ กันไปแล้วนะครับ ต่อไปเราจะมาดูกันว่า มีวิธีใดที่จะทำให้แม่ท้องได้ทราบขนาดและน้ำหนักของทารกในครรภ์กันบ้าง

ดูจากน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นของคุณแม่
สำหรับการตั้งครรภ์ปกติ น้ำหนักแม่ท้องจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังอายุครรภ์ 3 เดือน เฉลี่ยสัปดาห์ละ 0.2-0.5 กิโลกรัม คุณหมอจะทำการประเมินน้ำหนักของทารกในครรภ์ แล้วดูว่าทารกตัวเล็กหรือตัวใหญ่ได้จากน้ำหนักตัวแม่ซึ่งจะต้องสัมพันธ์กับอายุครรภ์ที่เพิ่มขึ้นด้วยครับ

วัดความสูงยอดมดลูก
วิธีวัดความสูงยอดมดลูก ที่นิยมใช้กันนั้นมีอยู่ 2 วิธี ดังนี้

 1. ใช้สัดส่วนของยอดมดลูก กับหน้าท้องหญิงตั้งครรภ์
  วิธีวัดความสูงยอดมดลูกโดยการใช้สัดส่วนของยอดมดลูกกับหน้าท้องหญิงตั้งครรภ์ ทำได้โดยแบ่งระยะระหว่างสะดือกับกระดูกหัวหน่าวเป็น 3 ส่วนเท่า ๆ กัน และแบ่งระยะระหว่างสะดือกับกระดูกลิ้นปี่เป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน ซึ่งความสูงของยอดมดลูกแต่ละช่วงอายุครรภ์ จะมีความสัมพันธ์กันดังนี้

  อายุครรภ์ 12 สัปดาห์  ยอดมดลูกจะสูงประมาณ  1/3 เหนือกระดูกหัวหน่าว
  อายุครรภ์ 16 สัปดาห์ ยอดมดลูกจะสูงประมาณ 2/3 เหนือกระดูกหัวหน่าว
  อายุครรภ์ 20 สัปดาห์ ยอดมดลูกอยู่ระดับสะดือ
  อายุครรภ์ 24 สัปดาห์ ยอดมดลูกจะสูงกว่าระดับสะดือเล็กน้อย
  อายุครรภ์ 28 สัปดาห์ ยอดมดลูกอยู่ 1/4 เหนือระดับสะดือ
  อายุครรภ์ 32 สัปดาห์ ยอดมดลูกอยู่ 2/4 เหนือระดับสะดือ
  อายุครรภ์ 36 สัปดาห์ ยอดมดลูกอยู่ 3/4 เหนือระดับสะดือ
  2. วิธีวัดความสูงยอดมดลูกโดยใช้สายวัด
  การวัดระดับยอดมดลูกโดยใช้สายวัดทำได้โดยการวัดระยะจากรอยต่อของกระดูกหัวหน่าวไปจนถึงยอดมดลูก โดยแนบตามส่วนโค้งของมดลูก ซึ่งในช่วงอายุครรภ์ 18–30 สัปดาห์ ระยะที่วัดได้เป็นเซนติเมตร จะเท่ากับอายุครรภ์เป็นสัปดาห์ ยกตัวอย่างเช่น หากวัดได้ 26 เซนติเมตร ก็จะเท่ากับอายุครรภ์ 26  สัปดาห์ นั่นเอง

  นอกจากการวัดขนาดของมดลูกสามารถคะเนอายุครรภ์ได้แล้ว ยังสามารถบอกได้อีกด้วยว่าสุขภาพของทารกในครรภ์นั้นเป็นอย่างไร ซึ่งถ้าหากว่าระดับยอดมดลูกไม่สัมพันธ์ตามที่กล่าวมา ก็อาจบ่งบอกได้ว่าอาจมีภาวะทารกโตช้าในครรภ์ หรือลูกตัวใหญ่เกินเกณฑ์ได้ครับ

  อัลตร้าซาวด์
  เป็นวิธีที่ประเมินขนาดและน้ำหนักของทารกในครรภ์ ที่ค่อนข้างแม่นยำกว่าวิธีอื่น คุณพ่อคุณแม่จะสามารถมองเห็นความสมบูรณ์ หรือเช็กความผิดปกติของลูกในครรภ์ รวมถึงทราบเพศลูกจากการอัลตร้าซาวด์นี้ได้ด้วย


ขอบคุณข้อมูลจากเวปไซค์ https://th.theasianparent.com

cr.photo shutterstock.com

Powered by MakeWebEasy.com